מחקרים

אסטרטגיית טיפול חדשנית עבור מחלת Vogt-Koyanagi-Harada

מטרת החוקרים הייתה לבחון אסטרטגיית טיפול אימונומודולטורי מותאמת יותר המבוססת על מערכת ריבוד סיכון חדשנית דו-זרועית בחולי VKH (Vogt-Koyanagi-Harada VKH)

שיעור רופאי העיניים גדול פי למעלה משמונה במדינות המפותחות (אילוסטרציה)

לאחרונה, פורסמו בכתב העת American Journal of Ophthalmology, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו להעריך אסטרטגיית טיפול אימונומודולטורי מותאמת יותר המבוססת על מערכת ריבוד סיכון חדשנית דו-זרועית בחולי VKH. המחקר בוצע במתכונת של מחקר עוקבה קליני רטרוספקטיבי.

במחקר הוכללו 79 חולי VKH בשלב החריף. החולים חולקו לקבוצה בסיכון נמוך (58 חולים) וקבוצה בסיכון גבוה (21 חולים) על סמך חשיפתם לגורמי סיכון. הם טופלו בגלוקוקורטיקואידים פומיים (glucocorticoids GC) בתוספת לפי הצורך או IMT קו ראשון. במהלך המעקב הוערכו חדות הראייה המתוקנת הטובה ביותר (Best corrected visual acuity BCVA), SGFי(sunset glow fundus SGF), שיעור הישנות ותופעות לוואי סיסטמיות.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לקבוצת הסיכון הנמוך, קבוצת הסיכון הגבוה הראתה BCVA גרוע יותר בהתחלה (הבדל משוער 0.51, רווח בר סמך 95% ;0.30-0.78, P <.001), מעקב של 6 חודשים (הבדל משוער 0.08, רווח בר סמך 95% 0.00-0.08; P = .006), שכיחות גבוהה יותר של SGF לאחר 12 חודשים (52% לעומת 28%; RR 1.9, רווח בר סמך 95% 1.1-3.4; P= 0.040), ושיעור הישנות גבוה יותר לאחר 6 חודשים (24% לעומת 5%; RR 4.6, רווח בר סמך 95% 1.2-17.5; P= 0.028). בקבוצת הסיכון הנמוך, לא נצפה הבדל משמעותי בין 2 אסטרטגיות ה-IMT בתוצאים העיקריים. בקבוצת הסיכון הגבוה, חולים עם IMT מיידי הראו BCVA טוב יותר (הבדל משוער -0.20, רווח בר סמך 95% -0.3 עד -0.08; P=0.007), שכיחות נמוכה יותר של SGF (27% לעומת 80%; RR 0.3, רווח בר סמך 95% 0.1-0.9; P=0.030) ושיעור הישנות נמוך יותר (27% לעומת 80%; RR 0.3, רווח בר סמך 95% 0.1-0.9; P=0.030) בהשוואה למשטר הטיפולי עם PRN. יתרה מכך, למשטר הטיפול עם IMT המיידי הייתה שכיחות גבוהה יותר של תופעות לוואי סיסטמיות מאשר במשטר הטיפול עםPRN  (47% לעומת 7%; RR 7.1, רווח בר סמך 95% 2.5-20.4; P<0.001).

החוקרים הסיקו כי ריבוד בסיכון גבוה בהתחלה היה קשור לפרוגנוזה גרועה. משטר הטיפול עם IMT המיידי הייתה מועילה רק לחולי VKH בסיכון גבוה לגבי תוצאה חזותית, SGF ושיעור הישנות. מחקר זה מצביע על צורך פוטנציאלי באסטרטגיית IMT מותאמת עבור חולי VKH.

מקור:

Jin, K., Liang, A., Song, H., Xiao, F., Gao, F., Han, X., Zhang, M., & Zhao, C. (2024). A Novel Risk Stratification-Based Immunomodulatory Treatment Strategy for Vogt-Koyanagi-Harada Disease. American Journal of Ophthalmology, June 2024 issue.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת Vogt-Koyanagi-Harada,  VKH,  גלוקוקורטיקואידים,  BCVA,  מחלות עיניים
תגובות