מחקרים

שכיחות וחומרת גלאוקומה באוכלוסיית מבוטחי בריאות בקליפורניה

מטרת החוקרים הייתה לבחון את השכיחות של גלאוקומה לפי סוג וחומרה באוכלוסיית מבוטחי הבריאות בקליפורניה בשנת 2019 ולזהות גורמים דמוגרפיים ומערכתיים קשורים

לאחרונה, פורסמו בכתב העת American Journal of Ophthalmology, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו להעריך את השכיחות של גלאוקומה לפי סוג וחומרה באוכלוסיית מבוטחי הבריאות בקליפורניה בשנת 2019 ולזהות גורמים דמוגרפיים ומערכתיים קשורים.

במחקר הוכללו כל מוטבי ביטוח הבריאות CA Medicare לשנת 2019 מעל גיל 65 עם כיסוי חלק א' וחלק ב'. התוצאות כללו שכיחות של כל גלאוקומה, גלאוקומה עם זווית פתוחה ראשונית (POAG), גלאוקומה פתוחה משנית (SOAG) וגלאוקומה סגורת זווית (ACG). משתנים כללו גיל, מין, גזע ואתניות, ציון Charlson Comorbidity Indexי(CCI), פסאודופאקיה וניוון מקולרי הקשור לגיל. נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית כדי לבחון מנבאים רב-משתניים של כל סוג של גלאוקומה.

במחקר הוכללו 5,856,491 מוטבי Medicare בקליפורניה לשנת 2019. מתוכם, 220,662 (3.8%) עם כל גלאוקומה, 171,988 (2.9%) עם POAG 8,827 ,(0.2%) עם SOAG ו-12,978 (0.2%) עם ACG. השיעור הגדול ביותר של המוטבים סבל מגלאוקומה בינונית עד חמורה (68,553 מתוך 220,662 [31.0%] עבור כל שלב של גלאוקומה בינונית, 3,168 מתוך 12,978 [24.4%] עבור שלב חמור של ACG). מנבאים רב-משתניים של כל גלאוקומה כללו גיל ≥85 שנים לעומת 65 עד 69 שנים (יחס סיכונים מותאם [aOR]= 2.03, רווח בר סמך 95% 2.00, 2.06), נקבה לעומת זכר (aOR= 1.03, רווח בר סמך 95% 1.02, 1.04), גזע ומוצא אתני  שחורים לעומת לבנים היספניים (aORי= 1.70, רווח בר סמך 95% 1.67, 1.73), ו-CCI ≥5 לעומת 0 (aOR=י 5.59, רווח בר סמך 95% 5.51, 5.67).

החוקרים הסיקו כי באוכלוסיית מבוטחי Medicare לשנת 2019, גורמים דמוגרפיים וסיסטמיים מרובים היו קשורים בסבירות מוגברת לגלאוקומה, ולמוטבים עם גלאוקומה הייתה שכיחות גבוהה של מחלה בינונית עד חמורה. יש צורך באסטרטגיות נוספות כדי לשפר את בדיקות הסקר והאבחון המוקדמות עבור קשישים בסיכון לגלאוקומה בקליפורניה.

מקור:

Prevalence and Severity of Glaucoma in the California Medicare Population. Victoria L. Tseng, Ken Kitayama, Fei Yu, Anne L. Coleman. American Journal of Ophthalmology March 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלאוקומה,  מאפיינים סוציו-דמוגרפיים,  גלאוקומה זווית-פתוחה
תגובות