מחקרים

סיכוני חסימת ורידים ועורק הרשתית לאחר מחלת הקורונה או חיסונה

במחקר נמצא כי בתוך 60 יום מאבחנה של COVID-19 או חיסון COVID-19, חסימת עורק הרשתית (RAO) וחסימת וריד הרשתית (RVO) התרחשו לעתים רחוקות

25.02.2024, 12:12

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Ophtalmology, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו להעריך את השכיחות של RAO ו-RVO חדשות לאחר האבחנה של מחלת הקורונה (COVID-19) או חיסון נגד COVID-19 ולהשוות את השכיחות לאוכלוסייה שלא חלתה ולא חוסנה.

השכיחות המצטברת של RAO ו-RVO חושבה בקבוצות 1, 2 ו-3 בשיטת קפלן-מאייר. החוקרים חישבו יחסי סיכונים (HRs) ורווחי סמך 95% (CIs) בהתבסס על התפלגות Poisson עבור RAO ו-RVO לפי כל קבוצה ותת-קבוצה תוך שימוש במודלים פרופורציונליים של Cox, עם קבוצה 1 כנקודת ייחוס. בנוסף, החוקרים ערכו ניתוחים חד משתנים ורב משתנים עבור גורמי הסיכון של RAO ו-RVO בהתאם לכל תת-קבוצה.

במחקר הוכללו 8,418,590 חולים. החולים סווגו לקבוצות ביקורת (קבוצה 1), הדבקה ב-COVID-19 (קבוצה 2) וחיסון ל-COVID-19 (קבוצה 3). בניתוח רב-משתני, לא נצפתה עלייה משמעותית בסיכון ל-RAO ו-RVO לאחר חיסון COVID-19 או מחלת COVID-19 לא בגברים או בנשים. תוצאות אלו נצפו באופן עקבי בתנאים שונים בניתוחי רגישות. בניתוח תת-קבוצות, חולים שחוסנו לפני ההדבקה לא הראו עלייה משמעותית בסיכון ל-RAO או RVO בשני המינים בהשוואה לקבוצת הביקורת. בניתוח תת-קבוצות של חולים מחוסנים, יחס הסיכונים של RAO ו-RVO עבור סוגי חיסונים שונים לא הראה עלייה בהשוואה לקבוצת הביקורת; עם זאת, ממצא יוצא דופן נצפה בנשים שקיבלו חיסוני mRNA-1273, שהראו יחס סיכונים גבוה יותר ל-RAO (4.65; רווח בר סמך 95%, 1.27-17.03; p=0.021).

החוקרים הסיקו כי לא הייתה עלייה ביחס הסיכונים של RVO ו-RAO ביחס לחיסון COVID-19 או מחלת COVID-19 למעט עלייה אפשרית ביחס הסיכונים ל-RAO בנשים שקיבלו mRNA-1273, שעבורן השכיחות הגולמית הייתה נמוכה ביותר. נדרשת חקירה נוספת כדי לאמת תוצאה זו.

מקור:

Park HS, Lee NK, Lee CS, Byeon SH, Kim SS, Lee SW, Kim YJ. Retinal Artery and Vein Occlusion Risks after Coronavirus Disease 2019 or Coronavirus Disease 2019 Vaccination. Ophthalmology. 2024 Mar;131(3):322-332. doi: 10.1016/j.ophtha.2023.09.019. Epub 2023 Sep 20. PMID: 37739232.

נושאים קשורים:  מחקרים,  19-COVID,  חסימת עורק הרשתית,  חיסון לקורונה
תגובות