מחקרים

מתן אטרופין מקומי לבקרת קוצר ראייה בילדות

במחקר נמצא כי לא הייתה שכיחות מוגברת של סיבוכים הקשורים לקוצר ראייה בקבוצה שקיבלה אטרופין 1% לעומת קבוצת האינבו

03.01.2024, 17:37
טיפות עיניים (צילום: אילוסטרציה)

תוצאות מחקרים קליניים של טיפות עיניים מקומיות של אטרופין לשליטה בקוצר ראייה בילדות הראו תוצאות לא עקביות במחקרים קצרי טווח, עם מעט בטיחות לטווח ארוך. בעקבות כך, החוקרים ביקשו לבחון את הבטיחות ארוכת הטווח והתוצאות של אטרופין מקומי לשליטה בקוצר ראייה בילדות.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת JAMA Ophthalmology, ממצאיו של מחקר תצפיתי פרוספקטיבי, בעל סמיות כפולה שעסק במחקרים קליניים בעלי הקצאה אקראית של Atropine for the Treatment of Myopia (ATOM) 1 ו-ATOM2. המחקרים התקיימו בשני מרכזים וכללו מבוגרים שנבדקו בין השנים 2021-2022 ממחקר ATOM1 (אטרופין 1% לעומת אינבו; 1999-2003) ומחקר ATOM2 (אטרופין 0.01% לעומת 0.1% לעומת 0.5%; 2006-2012).

בכל קבוצת מחקר הוכללו 400 מטופלים. מבין 400 המטופלים בכל קבוצת מחקר, צוות המחקר העריך 71 מתוך 400 מטופלים בוגרי ATOM1 (17.8% מהקבוצה המקורית; גיל המחקר, ממוצע 30.5 שנים; 40.6% נשים) ו-158 מטופלים בוגרי ATOM2 (39.5% מהקבוצה המקורית; גיל המחקר, ממוצע 24.5 שנים; 42.9% נשים) שמאפייני הבסיס שלהם ייצגו את קבוצת העוקבה המקורית. במחקר זה, בהערכת מטופלי ATOM1, מאפייני הבסיס היו - ממוצע 5.20 (2.46) דיופטר, 25.87 (1.23) מ"מ ו-6.00 (1.63) דיופטר, 25.90 (1.21) מ"מ בקבוצה שקיבלה אטרופין 1% ואינבו, בהתאמה (הבדל של 0.80 דיופטר, רווח בר סמך 95%, 0.25-1.85 דיופטר, p=13; הבדל של -0.03 מ"מ, רווח בר סמך 95%, -0.65 עד 0.58; p=0.92). במטופלי ATOM2, הממוצע היה -6.40 (2.21) דיופטר; 26.25 (1.34) מ"מ; −6.81 (1.92) דיופטר, 26.28 (0.99) מ"מ; ו-7.19 (2.87) דיופטר, 26.31 (1.31) מ"מ בקבוצות שקיבלו אטרופין 0.01%, 0.1% ו-0.5%, בהתאמה. לא נמצא הבדל בשכיחות במשך 20 שנה של אטימות קטרקט/עדשות, ניוון מקולרי או ניוון פרפפילרי בהשוואה בין הקבוצה שקיבלה אטרופין 1% לעומת קבוצת האינבו.

תוצאות המחקר מדגימות כי בקרב כרבע מהמשתתפים המקוריים, שימוש בטיפות עיניים מקומיות קצרות טווח של אטרופין בריכוזים של 0.01%-1.0% במשך שנתיים עד 4 שנים במהלך הילדות לא היה קשור להבדלים בשגיאות השבירה הסופית 10 עד 20 שנים לאחר מכן. ממצאים אלו עשויים להשפיע על התכנון של מחקרים קליניים עתידיים, שכן נדרשים מחקרים נוספים כדי לחקור את משך הזמן והריכוז של אטרופין לשליטה בקוצר ראייה בילדות.

מקור:

Li YYip MNing Y, et al. Topical Atropine for Childhood Myopia ControlThe Atropine Treatment Long-Term Assessment StudyJAMA Ophthalmol. Published online November 30, 2023. doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.5467

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטרופין,  קוצר ראייה,  טיפות עיניים
תגובות