מחקרים

איך חסר בפקטור הפעלת שעתוק 6 גורם לאכרומטופסיה?

נמצא כי בנבדקים עם אכרומטופסיה עקב מחסור בפקטור הפעלת שעתוק 6 נצפו שינויים במבנה ותפקוד המיטוכונדריה, הפעלה ביתר של תאי תמך מסוג מולר וירידה בביטוי הגנטי של תאי מדוך

פקטור הפעלת שעתוק 6 (Activating transcription factor 6 - ATF6), מווסת עיקרי של תהליך התגובה לחלבונים שאינם מקופלים, משחק תפקיד חשוב בתפקוד הרשתית התוך-פלסמטית (Endoplasmic Reticulum - ER) ובהמוסטזיס של חלבונים. סוגים שונים של ATF6 אשר פוגעים בתפקוד השעתוק, גורמים לפגיעה מבנית ומולקולרית של המדוכים בעין, אשר מתבטאת כאובדן ראיה בשם אכרומטופסיה (Achromatopsia - ACHM).

ATF6 מבוטא בכלל התאים ברשתית של העין. עם זאת, טרם ידוע מה ההשפעה של סוגים פתלוגיים של ATF6 על תאי עין אחרים. במחקר זה בחנו שעתוקים של רצפי RNA מרובים מתוך אברונים ברשתית של מטופלים עם ACHM, אשר הינם נשאים הומוזיגוטיים של ATF6 עם מוטציות אובדן תפקוד.

תוצאות המחקר הדגימו כי באברונים רשתיים של נבדקים עם ACHM נצפתה הפרעה בביטוי הגנטי של קומפלקס הנשימה המיטוכונדיראלית ובמבנה המיטוכונדריה. ממצאים אלו מכוונים לכך שאובדן של ATF6 גורם להפרעה מיטוכונדריאלית בתאי הרשתית אשר טרם תוארה עד כה. לאחר מכן השוו את הביטוי הגנטי של אברונים רשתיים משבע סוגי תאים שונים, בין מקרי ביקורת בריאים לבין נבדקים עם ACHM. החוקרים מצאו ירידה משמעותית בביטוי של גנים בתאי מדוך ועליה משמעותית בביטוי הגנטי בתאי גליה מסוג מולר (Müller), ללא השפעה על סוגי תאים נוספים.

מסקנת החוקרים הייתה כי בעזרת ניתוח תפקוד וביטוי גנטי באברונים רשתיים של נבדקים עם ACHM, נצפו פנוטיפים תאיים ומולקולריים חדשים, מעבר להפרעה בתפקוד תאי מדוך; הפעלה ביתר של תאי מולר, עליה בעקה המופעלת על הרשתית התוך-פלסמטית, הפרעה במבנה המיטוכונדריה ועליה בביטוי הגנטי של שרשת הנשימה התאית.

מקור:

Lee EJ, Diaz-Aguilar MS, Min H, Choi J, Valdez Duran DA, Grandjean JM, Wiseman RL, Kroeger H, Lin JH. Mitochondria and Endoplasmic Reticulum Stress in Retinal Organoids from Patients with Vision Loss. Am J Pathol. 2023 Nov;193(11):1721-1739. doi: 10.1016/j.ajpath.2022.12.002. Epub 2022 Dec 17. PMID: 36535406; PMCID: PMC10616714.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רשתית,  אובדן ראיה,  אכרומטופסיה
תגובות