מחקרים

תוצאי 14 שנות מעקב: אירידוטומיה בעזרת לייזר לטיפול בגלאוקומה

מתוצאי 14 שנות מעקב אשר פורסמו לאחרונה עולה כי אירידוטומיה פרופילקטית מפחיתה ב-2/3 את הסיכון להתפתחות גלאוקומה עם זווית סגורה

14.09.2023, 13:24
טיפול בעזרת לייזר (צילום: אילוסטרציה)
טיפול בעזרת לייזר (צילום: אילוסטרציה)

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב  העת Ophthalmology, ביקשו החוקרים לבחון את היעילות של אירידוטומיה בעזרת לייזר (laser peripheral iridotomy – LPI) פרופילקטית, בקרב מטופלים עם חשד לגלאוקומה ראשונית עם זווית סגורה (primary angle-closure suspect – PACS), 14 שנים מביצועה הפרוצדורה. החוקרים אף ביקשו לזהות גורמי סיכון של הפיכת PACS לגלאוקומה ראשונית עם זווית סגורה (primary angle-closure – PAC).

מחקר Zhongshan Angle-Closure Prevention Study כלל סך של 889 נבדקים סינים בגילאי 50-70 עם PACS דו-צדדי. כל נבדק טופל עם LPI בעין אחת, תוך הותרת העין השנייה כביקורת. בשל הסיכון הנמוך לגלאוקומה ובשל השכיחות הנמוכה של מקרי סגירת זווית חריפה  (acute angle closure – AAC), הורחב המעקב ל-14 שנים למרות שכבר כעבור 6 שנים נצפה יתרון ברור בביצוע LPI. התוצא העיקרי של מחקר זה היה היארעות PAC, ושילוב תוצאים, ובכללם: סינכיה, לחץ תוך-עיני (Intraocular Pressue – IOP) > 24 ממ"כ או AAC. במהלך14 שנות המעקב, 390 עיניים מטופלות ו-388 עיני ביקורת חדלו את המעקב.

תוצאות המחקר הדגימו כי התוצאים העיקריים הושגו ב-33 עיניים מטופלות ו-105 בקרות (P<0.01). עין אחת שעברה LPI ו-5 בקרות התקדמו ל-AAC, ו-PAC אירע ב-2 עיניים מקבוצת LPI ו-4 עיניים מקבוצת הביקורת. יחס הסיכונים להתקדמות ל-PAC בקבוצת LPI (ביחס לביקורת), עמד על 0.31 (רווח בר-סמך 95%L 0.21-0.46). לאחר 14 שנות מעקב, בקבוצת LPI נצפו יותר מקרים של קטרקט נוקולרי חמור, IOP גבוה יותר, זווית רחבה יותר, ו-LACDי(limbal anterior chamber depth) עמוק יותר. בעיני הביקורת נמצא, כי IOP מוגבר, LACD רדוד יותר ו-CACDי(central anterior chamber depth) עמוק יותר, קשורים לעליה בסיכון להשגת התוצאים העיקריים. בעיניים המטופלות, הסיכון ל-PAC לאחר ביצוע LPI, נמצא קשור ל-IOP מוגבר, LACD רדוד יותר או IOP נמוך יותר לאחר ביצוע מבחן DRPPTי(darkroom prone provocative test).

מתוצאות מחקר זה עולה כי על אף ירידה של 2/3 בהיארעות PAC לאחר LPI, הסיכון המצטבר של אוכלוסיית PACS להתקדמות ל-PAC, על פני 14 שנות המעקב, היה יחסית נמוך. גורמי הסיכון אשר זוהו כללו IOP מוגבר, עליה ב-IOP לאחר DRPPT, עומק CACD ו-LACD. ישנו צורך בזיהוי גורמי סיכון נוספים על מנת להעריך באופן יעיל את הסיכון להיארעות PAC ולשם הפקת הנחיות קליניות מעשיות.

מקור:

Yuan Y, Wang W, Xiong R, Zhang J, Li C, Yang S, Friedman DS, Foster PJ, He M. Fourteen-Year Outcome of Angle-Closure Prevention with Laser Iridotomy in the Zhongshan Angle-Closure Prevention Study: Extended Follow-up of a Randomized Controlled Trial. Ophthalmology. 2023 Aug;130(8):786-794. doi: 10.1016/j.ophtha.2023.03.024. Epub 2023 Apr 6. PMID: 37030454.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלאוקומה,  לחץ תוך עיני,  אירידוטומיה
תגובות