מחקרים

סטפילומה אחורית קשורה לקוצר ראיה מקולופטית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי סטפילומה אחורית קשורה להופעת מיופיה מקולופתית

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Ophthalmology, ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של סטפילומה אחורית (posterior staphyloma – PS), על התפתחות של מיופיה מקולופתית.

מחקר חתך זה כלל סך של 246 נבדקים (467 עיניים) עם קוצר ראיה חמור (אורך אקסיאלי [Axial Length – AL] של 26 מ"מ ומעלה). כלל המטופלים עברו הערכה עינית מלאה, כולל הדמיה מולטי-מודלית. נוכחות PS הוגדרה כמאפיין ההבחנה בעיקרי בין הקבוצות (PS לעומת ללא PS, ב-2 עוקבות פעם עם התאמה לפי גיל ופעם לפי AL), זאת בנוסף לגיל, חדות ראיה מתוקנת מיטבית (best-corrected visual acuity – BCVA), אטרופיה (A)\טרקציה (T)\נאו-וסקולריזציה (N) (מרכיבי ATN) ונוכחות של קוצר ראיה פתולוגי חמור (pathologic myopia – PM). בסך הכל, 325 עיניים (69.59%) אובחנו עם PS.

תוצאות המחקר הדגימו כי עיניים ללא PS היו בעלות AL נמוך יותר, שכיחות גבוה יותר של מרכיבי ATN ושל PM חמור, כל זאת בהשוואה לאלו ללא PSי(P<0.001). עיניים ללא PS היו עם BCVA טוב יותר (P<0.001). בעוקבת ההתאמה לפי גיל (P=.96), בקבוצה עם PS היה יותר מרכיבי A\T, ממוצע AL גבוה יותר ויותר מקרים של PM חמור (P<0.001), כמו כן גם יותר N (P<0.005) ו-BCVA גרוע יותר (P<0.001). בעוקבת ההתאמה ל-ALי(P=.93), נמצא כי נבדקי הקבוצה עם PS היו בעלי BCVA גרוע יותר (P<.01), מבוגרים יותר (P<.001), שכיחות גדולה יותר של מרכיבי Aי(P<.001) ו-Tי(P<.01) ושל PM חמור (P<.01). הסיכון ל-PS עלה ב-10% על כל שנת חיים (יחס סיכויים:1.109, P<.001) וב-132% על כל מילימטר נוסף של AL (יחס סיכויים: 2.318, P<.001).

ממחקר זה עולה כי סטפילומה אחורית קשורה למיופיה מקולופתית, חדות ראיה גרועה יותר ושכיחות גבוה יותר של PM חמור. AL וגיל (בסדר הזה), הינם הגורמים העיקריים הקשורים להופעה של PS.

מקור:

Ruiz-Moreno JM, Puertas M, Flores-Moreno I, Almazán-Alonso E, García-Zamora M, Ruiz-Medrano J. Posterior Staphyloma as Determining Factor for Myopic Maculopathy. Am J Ophthalmol. 2023 Aug;252:9-16. doi: 10.1016/j.ajo.2023.02.017. Epub 2023 Mar 2. PMID: 36868340.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיופיה,  סטפילומה אחורית,  חדות ראייה
תגובות