מחקרים

כיצד מחלת עיניים המאיימת על הראיה משפיעה על הסיכון להתאבדות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה, כי מחלות עיניים המאיימות על הראייה משפיעות באופן ישיר וחזק מאוד על הסיכון להתאבדות

09.08.2023, 17:38

למרות הקשר בין ליקוי ראייה (Visual Impairment – VI) להתאבדות, סיכונים ספציפיים בכל הספקטרום של מחלות עיניים המאיימות על הראייה (sight-threatening eye disease - STED), עודם חסרים. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Ophthalmology, ביקשו החוקרים לקבוע האם אנשים עם STED מתאבדים לעתים קרובות יותר מאשר אנשים אלו ללא מחלות אלו.

מחקר זה כלל נבדקים בני 40 ומעלה מדרום קוריאה (201-2020). נבדקים עם STED (גלאוקומה, ניוון מקולרי הקשור לגיל [age-related macular degeneration – AMD מתת הסוג האקסודטיבי] או רטינופתיה סוכרתית [diabetic retinopathy – DR]) זוהו מתוך המאגר הביטוחי הקוריאני (Korean National Health Insurance – NHI). על מנת להעריך VI חמור, נעשה שימוש במרשמי ה-NHI וברישומים הלאומיים בדבר נכות. מוות על רקע התאבדות זוהה על בסיס רישומי משרד הסטטיסטיקה הקוריאני הלאומי. החוקרים חישבו יחס שיעורי העראות (Incidence rate ratios – IRRs) תוך התאמה למאפיינים סוציו-דמוגרפיים, תחלואה נלווית, אבחנות פסיכיאטריות ו-VI. הקשר תלוי-הזמן בין הזמן מאבחנה ראשונה של STED לסיכון להתאבדות, הוערך על בסיס נבדקים עם STED אשר אובחנו זה מכבר (2010-2011). התוצא העיקרי של מחקר זה היה ה-IRR של תמותה על רקע אובדני בקרב נבדקים עם STED, בהשוואה לאלו ללא STED. המחקר הנוכחי כלל סך של 2.8 מיליון (45% גברים, 24,300,969 שנות נבדקים).

תוצאות המחקר הדגימו כי 13,205 נבדקים התאבדו במהלך תקופת המחקר. מתוך אלו, 34% (N=4,514) היו עם אבחנה של STED, עם שיעור התאבדות של 69/100,000 שנים (רווח בר-סמך 95%: 67-72). לעומת זאת, בקרב נבדקים ללא STED, שיעור התאבדות של 51/100,000 שנים (50-52). הנבדקים עם STED היו בעלי IRR מותאם של 1.33 (1.26-1.41) ביחס לאלו ללא STED. הפער הגדול ביותר ב-IRR המותאם לאובדנות נמצא בקרב אלו עם DRי(1.40, 1.29-1.52). בקרב אלו עם AMD אקסודטיבי, ה-IRR המותאם עמד על 1.20 (1.04-1.39). בקרב אלו עם גלאוקומה ערך זה עמד על 1.09 (1.02-1.17). בקרב אלו עם VI חמור ה-IRR ל-STED מכל סוג שהוא עמד על 1.49 (1.29-1.73). הסיכון היחסי הגבוה ביותר להתאבדות נמצא ב-3-6 חודשים מהאבחנה הראשונית (5.33, 4.59-6.20).

מתוצאות מחקר זה עולה כי בדרום קוריאה בין השנים 2010-2020, שיעור ההתאבדות היה גבוה באופן משמעותי בקרב אנשים עם STED, זאת בהשוואה לאנשים ללא אבחון STED.

מקור:

Ha A, Kim SH, Kang G, Yoon HJ, Kim YK. Association between Sight-Threatening Eye Diseases and Death by Suicide in South Korea: A Nationwide Population-based Cohort Study. Ophthalmology. 2023 Aug;130(8):804-811. doi: 10.1016/j.ophtha.2023.03.018. Epub 2023 Mar 29. PMID: 37001591.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות עיניים,  אובדן ראייה,  אובדנות
תגובות