מחקרים

ניתוח פרוטאומי של דמעות במחלת העין היבשה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לאחר 12 שבועות טיפול במחלת העין היבשה, ניתן לזהות שיפור בכלל המאפיינים הקליניים

24.07.2023, 12:04

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Ocular Surface ביקשו החוקרים לזהות ביומרקרים בדמעות הספציפיים למחלת העין היבשה (dry eye disease – DED) בעזרת ניתוח פרוטאומי של הדמעות. החוקרים ביקשו לזהות מאפיינים קליניים ולבחון את הקשר לתסמינים לפני ולאחר טיפול ל-DED.

מחקר זה בוצע במתכונת פרוספקטיבית, רב-מרכזית ובסמיות כפולה. המחקר הנוכחי כלל סך של 80 נבדקים עם DED. הנבדקים טופלו עם 0.1% ציקלוספורים (CsA, N=28), 0.5% CsAי(N=26) או טיפות עיניים של 3% דיקאפוזול (DQS, N=26). החוקרים ביצעו הערכה לשינויים פרוטאומיים בדמעות ולתוצאים קליניים של הטיפול (זמן שבירת דמעות [TBUT], ארוזיה של הקרנית [Cor-Er], ארוזיה בלחמית [Conj-Er] וציון הערכה לתסמיני העין היבשה [SANDE]). ההערכות בוצעו בשבועות 4, 8 ו-12 לטיפול. לבסוף, החוקרים ביצעו ניתוח קורלציה לפרמטרים הקליניים והשוו בין 3 הטיפולים באשר לביטויים החלבוניים היחסיים (differentially expressed proteins – DEPs) בהתבסס על ניתוח פרוטאומי.

תוצאות המחקר הדגימו כי רמות AFM, ALCAM, CFB, H1-4, PON1, RAP1B ו-RBP4 ירדו בכל קבוצות הטיפולים לאחר הטיפול. כעבור 12 שבועות טיפול, כלל המאפיינים הקליניים השתפרו באופן מובהק (P<0.0001), אך ללא הבדל בין קבוצות הטיפול מלבד עבור Cor-Er (P<0.007). בהשוואה לקבוצת הטיפול עם DQS, ציון Cor-Er השתפר באופן מובהק לאחר טיפול עם CsA ב-2 המינונים. שבעת ה-DEPs אשר זוהו בכלל הטיפולים לא נמצאו עם קשר מובהק למאפיינים הקליניים (P>0.05).

מתוצאות מחקר זה עולה כי על אף ההבדל בריכוז התרופות ובמכניזם הפעולה, השיפור ב-TBUT, Cor-Er ו-ציון SANDE היו שווים בין קבוצות הטיפול. לא זוהו ביומרקרים חלבוניים בדמעות, אשר ניתנים ליישום כפרמטרים קליניים עם קורלציה לתסמינים ומאפיינים קליניים בסגוליות ורגישות מספקת.

מקור:

Jung GT, Kim M, Song JS, Kim TI, Chung TY, Choi CY, Kim HS, An WJ, Jeong SJ, Lee HS, Jeon S, Kim KP, Lee HK. Proteomic analysis of tears in dry eye disease: A prospective, double-blind multicenter study. Ocul Surf. 2023 Apr 23;29:68-76. doi: 10.1016/j.jtos.2023.04.015. Epub ahead of print. PMID: 37094778.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת עין יבשה,  דמעות
תגובות