מחקרים

ההשפעה של מחלות עיניות על איכות החיים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ישנו קשר מורכב בין רמת חדות הראיה של מטופלים לבין ההשפעה על איכות חייהם

במחקר עולם אמיתי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Clinical & Experimental Ophthalmology ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של מספר מחלות עיניות על איכות החיים של המטופלים. המחלות אשר נכללו במחקר היו – קרטוקונוס, ניוון מקולרי תלוי גיל, חסימת וריד הרשתית המרכזי ובצקת מקולרית על רקע סוכרת (keratoconus; neovascular age-related macular degeneration, AMD; retinal vein occlusion, RVO ;diabetic macular edema, DME). ההערכה לאיכות החיים בוצעה בעזרת שאלון Impact of Vision Impairmentי(IVI). נוסף לכך, ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין ציון IVI לחדות ראיה.

במחקר חתך פרוספקטיבי רב-מרכזי זה עשו החוקרים שימוש במאגר האינטרנטי Save Sight Registries. במחקר נכללו 1,557 נבדקים: 307 מהם עם קרטוקונוס, 1,049 עם AMD,י148 עם RVO ו-53 עם DME. הניתוח הסטטיסטי נעשה בעזרת אנליזת Rasch, Welch t-test, One-way ANOVA, Turkey's test, קורלציית פירסון ומודל רגרסיה מרובת משתנים.

למדד IVI מאפיינים פסיכומטריים חזקים (ציון כולל, תפקודי ראיה - Visual Functionי(VF), מדד אמוציונלי - Emotionalי(EM)). תוצאות המחקר הדגימו כי חולי קרטוקונוס היו עם ציון המדד הכולל הנמוך ביותר (ממוצע מתוקנן: 48.2), וזאת בהשוואה לאלו עם DMEי(58.8), RVO (64.6) ו-AMDי(67.7). כך גם הודגם במדדי VF (47.7 אל מול 59.4, 65.9 ו-68.9, בהתאמה) ומדדי EM (50.8 אל מול 63.1, 69.2 ו-71.8, בהתאמה) כולם עם P <0.05.

כמו כן, הודגם כי מדד IVI שבועי נמצא בקורלציה עם רמת חדות הראיה (Pearson's r 0.24-0.39, p < 0.05). הקורלציה הודגמה בעין בעלת חדות הראיה הטובה יותר (מדד כולל: 0.35, VF: 0.39, EM: 0.24) ובעין עם חדות הראיה הפחות טובה (מדד כולל: 0.31, VF: 0.33 ו-EM: 0.25). הקורלציה נמצאה חזקה יותר במדד VF, וזאת ביחס למדד EM.

מתוצאות מחקר זה עולה כי שאלון IVI מהווה כלי פסיכומטרי חזק להערכת איכות חיים. חולי קרטוקונוס הדגימו מדדי IVI נחותים ביחס לחולי רשתית. הקורלציה החלשה אך מובהקת אשר הודגמה בין חדות ראיה לבין מדדי איכות חיים מצביעה על קשר בעל מורכבות משמעותית.

מקור: 

Kandel, H., Nguyen, V., Gillies, M. C., & Watson, S. L. (2021). Quality of life impact of eye diseases: a Save Sight Registries study. Investigative Ophthalmology & Visual Science62(8), 3495-3495.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות עיניים,  איכות חיים,  חדות ראייה,  קרטוקונוס,  מחלות רשתית
תגובות
אנונימי/ת
02.07.2022, 07:44

Publish or perish