מחקרים

הסיכון לקטרקט פתאומי במטופלים עם פסוריאזיס

מטופלים עם פסוריאזיס מצאים בסיכון גבוה לפתח קטרקט

קטרקט, ירוד בעין (צילום: אילוסטרציה)

מטופלים עם פסוריאזיס נמצאים בסיכון לפתח סיבוכים עיניים. עם זאת, ישנו מחסור במידע אודות הקשר בין פסוריאזיס והתפתחות עוקבת של קטרקט. המחקר הנוכחי הוצא לפועל על מנת להעריך האם קיים סיכון עודף לקטרקט בקרב מטופלים עם פסוריאזיס.

משתתפי המחקר נבחרו להשתתף במחקר זה מתוך מאגר המידע Chang Guang Research Database בין ה-1 בינואר 2003 וה-31 בדצמבר 2012. סוף תקופת המעקב הוגדר כ-31 בדצמבר 2017 ומטופלים עם פסוריאזיס נכללו במחקר אם מלאו להם 20. משתתפים בקבוצת הביקורת נבחרו לאחר זיווג על פי מין, גיל ואינדקס תאריך ביחס של 4:1. כמו כן, הוגדר כי מטופלים עם אבחנה קודמת של קטרקט לא נכללו במחקר זה. את האומדים הנקודתיים העריכו החוקרים באמצעות רגרסיית קוקס עם מודל סיכון תחרותי. כמו כן העריכו החוקרים את הקשר בין הסיכון לקטרקט וטיפולים סיסטמיים, טיפולי קרינת סגול-על וסטרואידים טופיקלי במטופלים עם פסוריאזיס.

תוצאות המחקר הדגימו כי סך של 6,823 מטופלים עם פסוריאזיס ו-27,292 ביקורות מזווגות נכללו במחקר. בבחינת ההבדלים בין הקבוצות נמצא כי בקרב מטופלים עם פסוריאזיס היה שיעור היארעות גבוה יותר של קטרקט בהשוואה לקבוצת הביקורת (44.08 לעומת 19.45 ל-10,000 שנות אדם; יחס סיכונים מתוקנן – 1.778, רב"ס 95% - 1.53-2.066; p<0.001). עוד נמצא כי מטופלים עם פסוריאזיס שטופלו למעלה מ-200 פעמים עם פוטותרפיה היו בסיכון מוגבר לפתח קטרקט (יחס סיכונים מתוקנן – 2.933; רב"ס 95% - 1.192-7.218, p=0.019), ובמיוחד אלה אשר קיבלו טיפול בסגול-על B בטווח צר.

מחקר זה הדגים קשר חיובי בין פסוריאזיס וקטרקט. רופאים צריכים להיות מודעים לתפקודי הראייה של מטופלים עם פסוריאזיס ובייחוד אלה המטופלים עם פוטותרפיה לטווח ארוך.

מקור: 

Cheng C. et al. The Journal of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1111/1346-8138.16261

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  קטרקט,  פוטותרפיה
תגובות