מחקרים

מהם ההימצאות, ההיארעות וגורמי הסיכון לפזילה בקרב ילדים בגיל הרך?

חוקרים מסין עקבו אחר מדגם רחב של ילדים בגיל הרך, ומצאו כי פגות והיסטוריה של פזילה אצל ההורים הגבירו את הסיכון להיארעות והימצאות של פזילה בקרב הילדים

במחקר שפורסם בכתב העת British Journal of Ophthalmology העריכו החוקרים את ההיארעות, ההימצאות וגורמי הסיכון הקשורים לפזילה (סטרביסמוס) בקרב ילדי הגיל הרך בסין.

במחקר נכללו ילדים שנולדו בין ספטמבר 2011 לאוגוסט 2012 במחוז יוהואטאי בנאנג'ינג, שהוזמנו לבדיקות עיניים שנתיות מקיפות החל משנת 2015, במסגרת מחקר ה-Nanjing Eye Study. הנתונים המוצגים במאמר זה התקבלו בשנים 2015 עד 2017, כאשר הילדים היו בני 3 עד 5 שנים.

בדיקות העיניים כללו בדיקה של חדות ראייה, מקטע קדמי, מקטע אחורי, שבירה (רפרקציה), וכן היישור והתנועתיות  של גלגל העין. גורמי הסיכון להיארעות והימצאות של פזילה הוערכו באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית וחד-משתנית.

בשנת 2015, 2,018 ילדים (87.7% שיעור תגובה) מתוך 2,300 ילדים בגיל הרך השלימו את בדיקת העיניים הבסיסית בגיל 3. בקרב 50 מתוכם זוהתה (שיעור הימצאות, 2.48%).

בניתוח רב משתני, הימצאות של פזילה הייתה קשורה באופן בלתי תלוי להיסטוריה של פזילה בקרב ההורים (יחס סיכויים [OR] = 11.60 ; p <0.001), היפראופיה (6.22 ; p <0.001), פגות (3.07 ; p = 0.01) ואסטיגמציה (2.15 ; p = 0.04).

63 ילדים מתוך 1,766 ילדים שנותרו במעקב למשך שנתיים התפתחה פזילה (שיעור היארעות שנתי, 1.78%). 57 מילדים אלה סבלו מאקסוטרופיה ובקרב 6 ילדים נצפתה אזוטרופיה. בניתוח רב משתני, נמצא קשר מובהק בין ההיארעות של פזילה להיסטוריה של פזילה אצל הורים (יחס סיכויים= 5.55 ; p=0.04) ולפגות (3.77 ; p <0.001).

לסיכום, במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה זה, מצאו החוקרים היארעות גבוהה יותר של פזילה ויחס אקסוטרופיה: אזוטרופיה גבוה יותר בהשוואה לממצאים שהתקבלו ממחקרים קודמים שעסקו בילדים בגיל הגן. היסטוריה של פזילה אצל ההורים וכן פגות היו גורמים הקשורים לסיכון גבוה יותר להיארעות והימצאות של פזילה.

מקור:

Chen, D et al. British Journal of Ophthalmology. 2021 Sep;105(9):1203-1210. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316807

נושאים קשורים:  מחקרים,  פזילה,  פגות,  גורמי סיכון
תגובות