מחקרים

תגובת האישונים לאור בחולים עם מחלת פברי

חוקרים סבורים כי תפקוד לא תקין של האישונים בחולים עם מחלת פברי קשור לחומרת התסמינים האוטונומיים

12.09.2021, 16:30

ידוע כי תסמינים הקשורים לתפקוד אוטונומי לקוי הינם נפוצים במחלת פברי. החוקרים ביקשו להעריך את השינויים בתגובת האישונים לגירוי אור לבן בחולים עם מחלת פברי ולבחון את הקשר של שינויים אלו לחומרת התסמינים האוטונומיים.

החוקרים גייסו למחקר החתך שערכו 14 חולים עם מחלת פברי ו-14 נבדקי בקרה בריאים. הם השתמשו בסולם MSSIי(Mainz Severity Score Index) על מנת להעריך את חומרת המחלה ובשאלון COMPASS 31 (Composite Autonomic Symptom Scale 31) על מנת לאמוד את חומרת התסמינים האוטונומיים. כמו כן, העריכו את תגובת האישונים לאור באמצעות מכשיר מדידה דינמי המבוסס על אור אינפרה-אדום.

החוקרים מצאו כי הייתה ירידה משמעותית במשרעת (P = 0.048) ובמשך הזמן (P = 0.048) של התכווצות האישונים, יחד עם הפחתה בהשהיה של התרחבות האישון (P = 0.048) בחולים עם מחלת פברי, בהשוואה לנבדקי הביקורת. זאת ועוד, נמצא כי הציון הכולל המשוקלל בשאלון COMPASS 31 היה בקורלציה עם הציון בסולם MSSIי(r = 0.592, P = 0.026) ועם משך הזמן שבו האישון היה מורחב (ρ=0.561, P = 0.037). כמו כן, החוקרים דיווחו כי הציון המשוקלל של מד האישונים ושאלון COMPASS 31 היה בקורלציה הפוכה עם משך ההתכווצות של האישון (r =-0.600, P = 0.023) וההשהיה של הרחבת האישון (ρ =-0.541, P = 0.046), בעוד כי היה בקורלציה ישירה עם משך הזמן בו האישון היה מורחב (ρ = 0.877, P <0.001) ועם ציון ה-MSSIי(r = 0.533, P = 0.049).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תפקוד לא תקין של האישון הינו ממצא המודגם בחולים עם מחלת פברי והוא קשור לחומרת התסמינים האוטונומיים.

מקור: 

Bitirgen. G. et al. Scientific Reports 2021; 11, 8146; https://doi.org/10.1038/s41598-021-87589-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת פברי,  אישונים,  תסמינים
תגובות