מחקרים

האם אניזומטרופיה בקרב ילדים צעירים מרמזת על גדילה לא מבוקרת של העין?

חוקרים מצאו כי דרגות נמוכות של אניזומטרופיה (≥0.5 D) בקרב ילדים קושרות לפגיעה באמטרופיזציה ומשמשות כסמן לצמיחת עיניים לא מבוקרת

שתי עיניו של אדם חולקות את אותה סביבה ואת אותם הגנים. במחקר שפורסם בכתב העת British Journal of Ophthalmology בדקו החוקרים את ההבדלים שבין העיניים באמצעות ביומטריה, במטרה להבין את התפקיד הפוטנציאלי של גורמים שונים בהתפתחות של יכולת השבירה (רפרקציה) של העין.

במחקר נכללו 362 נבדקים בגיל 6-7 שנים, שהשתתפו בניסוי ה- Northern Ireland Childhood Errors of Refraction. שבירה אוטומטית ציקלופלגית נמדדה באמצעות מכשיר Shin-Nippon open-field autorefractor. אורך הציר והתעקמות הקרנית נמדדו בעזרת Zeiss IOLMaster.

בקרב 257 מהנבדקים נמצא הבדל של <0.50 D (קבוצת ISO) בין העיניים, ובקרב 105 נבדקים (29%) נמצא הבדל של ≥0.50 D (קבוצת ANISO). 25 נבדקים (6.9%) סבלו מאניזומטרופיה של ≥1.00 D ו-9 נבדקו (2.5%) סבלו מאניזומטרופיה של ≥1.50 D.

תכונות השבירה בשתי הקבוצות, ISO ו-ANISO, היו בעלות התפלגות שונה (p = 0.001) כאשר ההתפלגות בקבוצת ה-ISO הייתה קרובה להתפלגות גאוס, בעוד שההתפלגות בקבוצת ה-ANISO נמצאו צידוד חיובי, שינוי היפרופי והתפלגות גאוס כפולה (bi-Gaussian distribution).

המתאם הירוד שבין השבירה להתעקמות הקרנית שנראית אצל ילדים גדולים יותר, היה סמן לאמטרופיזציה (emmetropisation). לא זוהה מתאם מובהק בין השבירה לבין התעקמות הקרנית של כל עין בקבוצת ה-ISOי(r = 0.09, p = 0.19), אך פרמטרים אלה היו במתאם מובהק בקבוצת ה-ANISOי(r = 0.28, p = 0.004).

לסיכום, בקרב ילדים צעירים, דרגות נמוכות של אניזומטרופיה (≥0.5 D) היו מקושרות לפגיעה באמטרופיזציה. דבר זה מצביע על כך שאניזומטרופיה מהווה סמן לצמיחת עיניים לא מבוקרת, מה שמעיד על כך שבנוסף להשפעות סביבתיות וגנטיות על צמיחת העין, תהליכים סטוכסטיים שונים משפיעים על יכולת השבירה של העין.

מקור: 

Flitcroft, I et al. British Journal of Ophthalmology. 2021 Sep;105(9):1211-1215.doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316406

נושאים קשורים:  מחקרים,  אניזוטרופיה,  אמטרופיזציה,  צמיחת עין לא מבוקרת
תגובות