סוכרת

הקשר בין הדרכה תזונתית או בדיקת רופא עיניים לבין הפסקת מעקב בחולים עם סוכרת

חוקרים סבורים כי יישום של המלצות מבוססות על הנחיות בחולי סוכרת שאובחנו לאחרונה מפחית את שיעורי הפסקת הטיפול

בדיקת עיניים (אילוסטרציה)
בדיקת עיניים (אילוסטרציה)

ידוע כי הפסקה של הטיפול בחולי סוכרת נחקרה בעיקר בחולים עם סוכרת קיימת ופחות בחולים עם סוכרת שאובחנה לאחרונה, כאשר הסיכון שלהם להפסקת הטיפול הוא הגבוה ביותר. היות וגיוס חולים למחקר פרוספקטיבי עלול להשפיע על ההיענות, החוקרים בחרו לבדוק רטרוספקטיבית האם המלצות המבוססות על הנחיות, בפרט הנחיות תזונתיות או בדיקה של רופא עיניים, יכולות למנוע את הפסקת הטיפול בחולי סוכרת לאחר החלתן.

החוקרים איתרו באופן רטרוספקטיבי מבוגרים עם סוכרת שזה עתה אובחנה, בעזרת מאגר יפני גדול של תביעות מנהליות, המכיל נתונים מעבדתיים ושאלוני אורח חיים. החוקרים הגדירו הפסקה של ביקורים אצל רופא כרווח של 6 חודשים או יותר בין ביקורים. הם חילקו את הנבדקים לכאלו שקיבלו המלצות מבוססות על הנחיות (הכוונה תזונתית או ייעוץ של רופא עיניים) באותו חודש של הביקור הראשון ולכאלו שלא. לאחר מכן, חישבו את ציוני הזיקה וביצעו אנליזת משקל לטיפול לשם חישוב הסתברות הפוכה, על מנת להשוות את שיעורי הפסקת הטיפול בין שתי הקבוצות.

החוקרים זיהו 6,508 חולים עם ייעוץ רופא אחד לפחות הקשור לטיפול בסוכרת תוך שלושה חודשים לאחר האבחנה, ביניהם 4,574 חולים ללא ו-1,934 עם המלצות מבוססות על הנחיות. לאחר האנליזה, מצאו החוקרים כי לחולים שקיבלו המלצות מבוססות הנחיות, היו שיעורי הפסקת טיפול נמוכים באופן מובהק, בהשוואה לחולים שלא קיבלו המלצות כאלו (17.2% לעומת 21.8%, סיכון יחסי של 0.79, רווח בר-סמך 95%: 0.69-0.91).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לאחר התאמה למאפייני המטופל וגורמים הקשורים לנותני הטיפול הרפואי, המלצות המבוססות על הנחיות המיושמות בחודש הראשון לאחר האבחנה של סוכרת, יכולות להפחית את שיעור הפסקת הטיפול בחולים עם סוכרת שאובחנה לאחרונה.

מקור: 

Okada, A. et al. Journal of Diabetes Investigation 2021; https://doi.org/10.1111/jdi.13510

נושאים קשורים:  סוכרת,  בדיקת עיניים,  הדרכה,  מחקרים
תגובות