ניתוח עיניים

תוצאים אנטומיים של ניתוח היפרדות רשתית - השוואה בין גישות ניתוחיות שונות

חוקרים סבורים כי הגישה הניתוחית לא משפיעה על התוצאים בניתוחי היפרדות רשתית

22.03.2021, 15:26

מטרת החוקרים הייתה לתאר את התוצאים של ניתוחי היפרדות רשתית, באוכלוסייה שחוותה היפרדות בדרום שוודיה בין השנים 2011-2013.

החוקרים הכלילו את כל המקרים של היפרדות רשתית שעברו ניתוח בבית החולים האוניברסיטאי ב-Skåne, בין השנים 2011-2013. הם תיעדו את גיל הנבדקים, את המין, מצב העדשה והגישה הניתוחית, כולל שיטת הטמפונדה. הם הגדירו כי אי הזדקקות לניתוח חוזר תוך 6 חודשים נחשבה כהצלחה ראשונית והיוותה את התוצא העיקרי במחקר, זאת להוציא ניתוח להוצאת שמן הסיליקון.

החוקרים אספו נתונים על 918 אירועים של היפרדות רשתית ראשונית במהלך 3 השנים של המחקר. הם דיווחו כי שיטת PPVי(Pars plana vitrectomy) לבדה יושמה ב-618 עיניים (67.3%) ואילו גישה מבחוץ הכוללת SBי(scleral buckling) יושמה ב-184 מקרים (20.0%), כאשר שילוב של השתיים יושם ב-116 עיניים (12.6%). החוקרים מצאו כי PPV בשילוב עם אמולסיפיקציה בעזרת "פאקו" והשתלת עדשה תוך עינית בוצעו ב-169 עיניים (18.4%), או 43.6% מהעיניים עם עדשה מלאכותית שעברו PPV. כמו כן, נמצא כי ב-346 עיניים (37.7%) היו עדשות מלאכותיות עוד לפני הניתוח. החוקרים דיווחו כי שיעור ההצלחה של ניתוח אחד עמד על 86.9% לכלל הקבוצות, כאשר ב-120 עיניים (13.1%) היה אירוע של היפרדות חוזרת במהלך תקופת מעקב של 6 חודשים. זאת ועוד, נמצא כי גיל מבוגר יותר בניתוח הראשון קשור לסיכון מוגבר לכשל ראשוני (p = 0.018) אך לא מין (p = 0.84). לבסוף, נמצא כי מצב העדשה לפני הניתוח לא השפיע על הסיכון להיפרדות חוזרת (p = 0.36) ולא נמצאו הבדלים בתוצאים בין המנתחים (p = 0.27). החוקרים סיכמו כי שום הליך כירורגי – בודד או בשילוב עם הליך נוסף – לא הראה תוצאים טובים יותר בהשוואה לאחרים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אין הבדלים משמעותיים בתוצאים האנטומיים בין ההליכים הכירורגיים השונים, בעוקבה גדולה של 918 מקרי היפרדות רשתית.

מקור: 

Thylefors, J. et al. Acta Ophthalmologica 2020; https://doi.org/10.1111/aos.14678

נושאים קשורים:  ניתוח עיניים,  היפרדות רשתית,  מחקרים
תגובות