מחקרים

הקשר בין גיל בעת התפתחות המיופיה לבין הסיכון למיופיה חמורה בבגרות

מחקר עם מעקב של מעל עשור אשר זיהה קשר מובהק בין גיל מוקדם של הופעת מיופיה בילדות, לבין הסיכוי למיופיה חמורה בבגרות

17.11.2020, 17:07

ידוע היטב כי מיופיה מוקדמת (Early Onset) עלולה להתקדם למיופיה חמורה בגיל הבגרות. עם זאת, לא קיימת הערכה מדויקת הנוגעת לקשר בין הגיל הספציפי בתחילת המיופיה לבין הסבירות לפתח מיופיה חמורה. עקב כך היה צורך בביצוע מחקר עם משך מעקב מאוד ממושך הכולל נתונים מתוך ביקורי מעקב שנתיים.

מטרת המחקר היא להעריך את הסיכון לפתח מיופיה חמורה בבגרות והקשר בינה לבין הגיל ספציפי בהופעת המיופיה, מתוך מידע על בסיס מעקב שנתי של 12 שנים.

המחקר הינו פרוספקטיבי ומבוסס על אוכלוסית תאומים בעיר Guangzhou בסין, החל מיולי 2006. נתונים נותחו עד לתאריך ה-31.18.2018. התאומים הראשונים שנולדו בתחילת המחקר השלימו מעקב עד גיל 17 או יותר, ו-443 משתתפים אשר פיתחו מיופיה הוכללו במחקר. הנתונים עובדו מתאריך 1.9.2018 עד 20.1.2020.

גיל בעת תחילת המיופיה נקבע על ידי בדיקות רפרקציה ציקלופלגיות (365 משתתפים – 82.4%) או באמצעות שאלון. רפרקציה בבגרות הוגדרה כפרקציה הציקלופלגית אשר נמדדה בביקור המעקב האחרון.

מתוך 443 משתתפים (247 נשים – 55.8%, גיל ממוצע בעת מיופיה – 11.7 (2 – סטיית תקן) שנים), 54 (12.2%) פיתחו מיופיה חמורה (שוות ערך ל--6 דיופטר או חמור מכך, נקבע על פי רפרקציה ציקלופלגית) בבגרות. מבין המשתתפים שהיו בגיל 7 או 8 בעת תחילת המיופיה, 14 מתוך 26 משתתפים (53.9%; 95% CI,י33.4%-73.4%) פיתחו מיופיה חמורה בילדות. מבין אלו שפיתחו מיופיה בגיל 9, 12 מתוך 37 ילדים (32.4%; 95% CI,י18.0%-49.8%). בילדים שפיתחו מיופיה בגיל 10-14 מתוך 72 ילדים פיתחו מיופיה חמורה בבגרות (19.4%; 95% CI,י11.1%-30.5%). הופעת מיופיה בגיל 11 מתוך 78 ילדים (14.1%; 95% CI,י7.3%-23.8%), ומבין אלו עם התחלת מיופיה בגיל 12 או מאוחר יותר – 3 מתוך 230 (1.3%; 95% CI,י0.2%-3.8%) פיתחו מיופיה חמורה. תוצאות של רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים מציעות כי הסיכון לפתח מיופיה חמורה בבגרות ירד משמעותית עם איחור בגיל הופעת המיופיה (odds ratio, 0.44; 95% CI, 0.36-0.55; P < .001), מסיכוי גבוה מ-50% עבור גילאים 7-8 עד לסיכוי 30% לגיל 9, ו-20% לגיל 10.

לסיכום, ממצאים אלו מעידים על כך שהסיכון למיופיה חמורה הוא גבוה יותר בילדים עם הופעת מיופיה בגילאי בית הספר הצעירים. כל שנה שבה נדחית הופעת המיופיה מפחיתה משמעותית את הסיכוי לפתח מיופיה חמורה בבגרות, עובדה המדגישה את החשיבות לזהות דרכים אפקטיביות למניעה הנמצאות במחקר, כדוגמת הגברת משך השהייה בחוץ.

מקור: 

Yin Hu, MD., et al. (2020), JAMA Ophthalmology doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.3451

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיופיה,  הפרעות ראייה בילדים
תגובות