מחקרים

האם מפות של תאי גנגליון מקולרי יכולות לחזות פגמים בשדות ראייה בילדים?

מחקר זה מצא כי עובי הקומפלקס של תאי הגנגליון המקולרי יכול לחזות פגמים בשדות הראייה בילדים

03.09.2020, 17:55
בדיקת ראייה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין עובי הקומפלקס של תאי הגנגליון המקולרי (Ganglion cell complex, GCC) לבין פגמים בשדה הראייה (Visual field defect, VFD) בקרב ילדים אשר נגרמים כתוצאה מנגעים במערכת העצבים המרכזית (Central nervous system, CNS). מטרה נוספת הייתה להעריך את האפשרות לחזות VFD על פי מפות של GCC.

במחקר נבדקו מפות ה-GCC של ילדים עם VFD כתוצאה מנגעים ב-CNS (קבוצת המחקר), מפות של ילדים עם בעיות נוירו-אופטלמולוגיות אחרות ומפות של ילדים בריאים. מפות אלו הוצגו בפני שני בודקים "ממוסכים" אשר התבקשו לחזות את VFD של המטופלים על בסיס הנזק ל-GCC: הבודקים סיווגו את ה- VFD כנורמלי, כהמיאנופיה (הומונימית או הטרונימית) או כדיפוזי.

במחקר נכללו 17 מטופלים בקבוצת המחקר, עם גיל חציוני של 12 שנים. ל-15 היו גידולים במוח ולשניים הייתה אפילפסיה. הממוצע של חצאי שדות הראייה הנגועים היה 26.00- dB (סטיית תקן 7.89 dB) לעומת 5.51- dB (סטיית תקן 3.52 dB) עבור חצאי שדות הראייה הלא-נגועים, p<0.001. הממוצע של עובי ה-GCC היה 56.04 מיקרומטר (סטיית תקן 11.95 מיקרומטר) בחצאי הרשתיות הנגועות לעומת 74.31 מיקרומטר (סטיית תקן 10.64 מיקרומטר) עבור הלא נגועות, p<0.001. מקדמי הקאפה בין VFD לבין אלו שהוערכו על ידי הבודקים היו 0.705 ו-0.658 (p<0.001) עבור בודק 1 ו-2, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי עובי ה-GCC יכול לשקף נזק לדרכי הראייה. מפות GCC עשויות להועיל לזיהוי נגעים ב-chiasma וב-retrochiasma, מאחר וניוון ה-GCC ברוב המקרים כולל את המרידיאן האנכי. בנוסף, מפות ה-GCC עשויות לשמש כחלופה בחולים שאינם מסוגלים לבצע פרימטריה.

מקור:

Noval S. et al. (2020) Eye In Press

נושאים קשורים:  מחקרים,  עובי,  תאי גנגליון,  מקולה,  מפות,  מערכת העצבים המרכזית,  שדה ראייה
תגובות