מחקרים

הימצאות של ניסטגמוס בילדות והגורמים לו

חוקרים טוענים כי ניסטגמוס של הילדות נפוץ יותר בפגים, והגורם השכיח לו הוא מחלות עיניות

16.03.2020, 14:51

מטרת החוקרים הייתה לספק הערכה מבוססת אוכלוסייה בנוגע להימצאות של ניסטגמוס בילדות ולתאר את הסיבות הגורמות לו באיזור הקפיטל בדנמרק.

החוקרים ביצעו סקירה על רשומות רפואיות של ילדים עם ניסטגמוס של הילדות, שנולדו בתקופה שבין ה-1 לינואר 2010 ל-31 לדצמבר 2017, וגרים באזור הקפיטל בדנמרק. החוקרים השתמשו בנתונים מרישום הילודה של המרשם הסטטיסטי של דנמרק ורישום הילודה הלאומי של דנמרק על מנת לחשב את ההימצאות של ניסטגמוס בילדים שנולדו הן במועד והן בלידה מוקדמת.

החוקרים הכלילו סך של 103 נבדקים (52 זכרים ו-51 נקבות) עם ניסטגמוס של הילדות. ההימצאות הכוללת של ניסטגמוס הייתה 6.1 ל-10,000 לידות חי. נמצא כי השיעור היה גבוה יותר בילדים שנולדו לפני המועד (28.4 ל-10,000 לידות חי), בהשוואה לילדים שנולדו במועד (4.4 ל-10,000 לידות חי) - p<0.0001, והכי גבוהה בילדים שנולדו הרבה לפני המועד (97.3 ל-10,000 לידות חי). הגורם הנפוץ ביותר לניסטגמוס של הילדות היה מחלה עינית (44%), אחריו ניסטגמוס ללא סיבה ברורה (32%), הפרעות נוירולוגיות ותסמונות גנטיות (20%), ולבסוף פגות ללא רטינופתיה או פגות כסיבה מבודדת (4%).

החוקרים הגיעו למסקנה כי הצליחו לספק נתונים בנוגע להימצאות של ניסטגמוס בילדות בהתבסס על רישומים רפואיים לאומיים, בהם כל האזרחים נלקחו בחשבון. הממצאים מראים היארעות של 6.1 ל-10,000 לידות חי, כאשר השיעור גבוה פי 6 בקרב פגים לעומת ילדים שנולדו במועד. עוד נמצא כי מחלות עיניות היו הסיבה השכיחה ביותר לניסטגמוס של הילדות, כאשר הבולטות ביותר לבקנות ופגיעות מבניות בעיניים. יש לציין כי ב-1/3 מהנבדקים, לא נמצאה סיבה לניסטגמוס.

מקור: 

Hvid, K. et al. (2020). Acta Ophthalmologica. https://doi.org/10.1111/aos.14354

נושאים קשורים:  מחקרים,  לבקנות,  ניסטגמוס של הילדות,  אופתלמולוגיה של ילודים
תגובות