מחקרים

שכיחות גוברת של קוצר ראייה בקרב צעירים ישראלים על פני דור

מחקר חתך רטרוספקטיבי זה בחן את השינוי בשכיחות קוצר הראייה בקרב מבוגרים צעירים ישראלים על פני תקופה של כ-25 שנה, וניסה להגדיר את הגורמים שהשפיעו על שינויים אלה לאורך זמן

19.12.2019, 10:57

מטרתו של מחקר זה הייתה להגדיר את המגמות בשכיחות של קוצר ראייה בקרב מבוגרים צעירים ישראלים על פני דור לערך, וכן לתאר את הקשר שבין גורמים מסוימים והשתנותם לבין ההשפעה על שכיחות קוצר ראייה באיזור זה לאורך זמן.

מחקר חתך רטרוספקטיבי זה כלל 104,689 משתתפים בגילאים 16-19 שנים שנולדו בין 1971 ל-1994, שטרם גויסו לצבא אך השלימו את תהליך קביעת הפרופיל הרפואי. המחקר התבסס על נתונים שנאספו בלשכת הגיוס של צפון ישראל. בוצעה הערכה של שכיחות קוצר ראייה לאורך זמן, וניתוח רגרסיה פולינומיאלי סייע באומדן המובהקות של מגמות שאינן קוויות. בנוסף, הוערכו הקשרים שבין מאפיינים דמוגרפיים וכלכליים-חברתיים לבין קוצר ראייה, ובוצע ניתוח של מגמות לאורך זמן בעזרת רגרסייה לוגיסטית.

מדד התוצא הראשי היה גורמים הקשורים לשכיחות של קוצר ראייה לאורך זמן. מדד התוצא המשני היה תיאור השינוי בשכיחות של קוצר ראייה לאורך זמן.

שכיחות קוצר ראייה עלתה פי 1.284 על פני 24 שנים מ-20.4% בקרב משתתפים שנולדו בין 1971-1982, ועד 26.2% בקרב משתתפים שנולדו בין 1983-1994. עלייה דומה למדי נצפתה בקרב גברים (מ-17.9% ועד 22.7%, בהתאמה) ונשים (מ-23.9% ועד 30.8%, בהתאמה). הגורמים שנמצאו כבעלי קשר לקוצר ראייה היו כדלקמן: תאריך לידה מאוחר יותר, מגדר נשי, מספר רב יותר של שנות השכלה, היות המשתתף הצאצא הבכור במשפחה, מוצא אתני שאינו ישראלי, ומגורים בסביבה עירונית. עם זאת, נצפו מגמות מובהקות לאורך זמן בהשפעות של כמה מגורמים אלה, בעיקר הפחתת ההבדל שבין משתתפים מדתות שונות בתקופת שנות הלידה המאוחרת מבין השתיים. רוב הקשרים והמגמות הללו נצפו הן בגברים והן בנשים בנפרד, עם כמה שונויות הסגוליות למגדר. מהגרים מאתיופיה שגדלו בישראל היו בסבירות גבוהה יותר משמעותית לפתח קוצר ראייה, בהשוואה לאלה שהגיעו לישראל בגיל מאוחר יותר.

החוקרים הסיקו שמחקר זה הדגים עלייה בשכיחות של קוצר ראייה, ואת הקשר האפשרי שבין גורמים הקשורים בסביבת מגורים עירונית והשכלה גבוהה יותר בקרב מספר תתי-אוכלוסיות, לבין הסיכון לפתח קוצר ראייה.

מקור: 

Shapira, Y. et al. (2019). Ophthalmology. 126(12): 1617-1626

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוצר ראייה,  מחקרים ישראליים
תגובות
 
31.12.2019, 23:56

יתכן וזה קשור לעובדה של פחות חשיפה לשמש ולטבע ויותר שימוש במחשבים, פלאפונים וכו' ?