מחקרים

שביעות רצון טובה מטשטוש במתן פומי בקרב מנותחי קטרקט

מחקר פרוספקטיבי, אקראי ומבוקר זה ניסה לבדוק האם טשטוש במתן פומי הינו נחות ביחס לטשטוש תוך-ורידי, מבחינת שביעות רצונם של מטופלים מרקעים מגוונים שעברו את הטשטוש לפני ניתוח להסרת ירוד

15.10.2019, 13:56
ניתוח קטרקט. אילוסטרציה

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע האם טשטוש (סדציה) במתן פומי לפני ניתוח להסרת ירוד (קטרקט) איננו נחות מבחינת שביעות רצון ביחס לטשטוש במתן תוך-ורידי. מחקר זה היה ניסוי קליני פרוספקטיבי, אקראי, ובעל סמיות כפולה.

המשתתפים במחקר היו מתנדבים בני 18 ומעלה מרקעים מגוונים להם נקבע ניתוח להסרת ירוד. מטופלים שענו לאחת מההגדרות הבאות לא נכללו במחקר: בעלי רגישות לתרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, מטופלים מעל גיל 70 שנכשלו בשאלון סקר למצב בלבולי חריף (דליריום), נשים בהריון או מניקות, מטופלים תחת טיפול עם תרופות המעכבות את ציטוכרום 450 3A, או מטופלים שהיו שיכורים או במצב של הרעלה (Intoxicated) ביום הניתוח.

המטופלים הוקצו לקבלת טריאזולאם במתן פומי יחד עם אינבו במתן תוך-ורידי, או לקבלת מידזולאם תוך-ורידי יחד עם אינבו פומי, טרם הניתוח.

התוצא הראשי היה שביעות רצון המטופל, שנמדדה על ידי סקר שהושלם יום לאחר הניתוח. תוצאים משניים כללו שביעות רצון מהרופא המנתח וממבצע ההרדמה, צורך בהרדמה נוספת, וסיבוכים ניתוחיים.

בקרב 85 המטופלים (42 גברים [49.4%], גיל ממוצע 65.8 שנים, סטיית תקן 9.5 שנים) שהשלימו את הניסוי, ניקוד שביעות-הרצון הממוצע היה 0.63±5.34 (טווח 3.75-6) בקבוצת הטשטוש הפומי, ו-0.52±5.40 (טווח 4-6) בקבוצת הטשטוש התוך-ורידי. עם שולי אי-נחיתות של 0.5 והפרש של 0.06 בניקוד הממוצע בין שתי הקבוצות (רווח בר-סמך חד-כיווני 95%, מינוס-אינסוף עד 0.27), התוצאות הדגימו שטשטוש פומי לא היה נחות עם ערך P של 0.0004. שביעות הרצון מהמנתח וממבצע ההרדמה הייתה דומה בשתי הקבוצות. סיבוכים תוך-ניתוחיים התרחשו ב-16.7% מתוך קבוצת הטשטוש הפומי, וב-9.3% מתוך קבוצת הטשטוש התוך-ורידי (הפרש 7.4%, רווח בר-סמך 95%, 6.9%- עד 21.6%, P=0.31). הסיבוך התוך-ניתוחי המשמעותי היחיד (קרע בקופסית האחורית) קרה בקבוצת הטשטוש התוך-ורידי. שמונה מטופלים מקבוצת הטשטוש הפומי (19.0%) ו-3 מטופלים מקבוצת הטשטוש התוך-ורידי (7.0%) קיבלו תוספת תוך-ורידית לטשטוש (הפרש 12.1%, רווח בר-סמך 95%, 2.0%- עד 26.2%, P=0.097).

החוקרים סיכמו ששימוש בטשטוש במתן פומי בניתוחים להסרת ירוד הוצע כאמצעי לחיסון בעלויות ובמקום, מה שיכול לאפשר את המעבר של חלק מהמטופלים מחדר-ניתוח לחדר פעולות או לסביבה בעלת מאפייני מרפאה. המסקנות ממחקר זה הן שטשטוש במתן פומי לפני ניתוחי ירוד איננו נחות ביחס לטשטוש תוך-ורידי מבחינת שביעות-רצון המטופלים, בקרב אוכלוסיית מטופלים מגוונת.

מקור: 

Peeler, CE. et al. (2019). Ophthalmology. 126(9): 1212-1218

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוחי ירוד,  טשטוש,  שביעות רצון המטופלים
תגובות