שכיחות גבוהה של נוגדנים רשתיים בסרום (serum antiretinal antibodies - ARAs) בחולים עם אובאיטיס תוארה בעבר, אם כי תפקידם הקליני נותר לא ברור.

על פי החוקרים, הערכה של ARA תוך עיניים יכולה לספק תובנה נוספת בנוגע לפתוגנזה של דלקות עיניים רבות.

במחקר זה בדקו החוקרים שכיחות נוגדנים עיניים ספציפיים, לרבות ARA, בנוזל עיני של חולי אובאיטיס. לשם כך, ערכו החוקרים בדיקה ל-188 נוגדנים ידועים על בסיס דגימות נוזל תוך עיני שהופקו מ-76 חולים.

מידע קליני בנוגע לחולים נאסף ונותח סטטיסטית על מנת להעריך את הקשר בין הנוגדנים לבין המאפיינים הקליניים. הבקרות בניסוי זה כללו 19 דגימות נוזל תוך-עיני מחולי קטרקט ללא אובאיטיס.

קבוצה של 22 נוגדנים עיניים נמצאה ברמות גבוהות יותר בחולים עם אובאיטיס לעומת הבקרות (P< 0.05) אך בטיטרים מוגברים במעט (פחות מפי 2). עליות גבוהות יותר של הנוגדנים (פי 5 ומעלה לעומת קטרקט) נמצאו באובאיטיס כתוצאה מ-varicella zoster, טרשת נפוצה שקושרה לאובאיטיס וחולים עם אובאיטיס ללא הסבר ידוע אך עם מבחן quantiferon חיובי. כמו כן, נוכחות בצקת מקולרית קושרה עם רמות תוך עיניות מוגברות של נוגדני tyrosinase.

על פי החוקרים, ממצאיהם מראים שחולים עם אובאיטיס מאופיינים בנוכחות של טווח רחב של נוגדני עיניים עצמיים. כמו כן, מציינים החוקרים שנוכחות מוגברות במיוחד של נוגדנים אלה נצפתה במספר מצבים ייחודיים של אובאיטיס. החוקרים מציינים שתוצאות המחקר שלהם תומכות בנוכחות משנית של נוגדנים אלה למצב אחר, ולא בתפקיד הנוגדנים כגורמים הראשוניים למחלה.

מקור: 

Ten Berge, J.C. et al. (2018). Experimental Eye Research. 176