מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את הקשר בין לקות בראייה, בשמיעה או לקות כפולה על תסמיני דיכאון וחרדה בשלבי חיים מאוחרים. המחקר כלל 7,507 מבוגרים ממחקר National Health & Aging Trends Study, מדגם מייצג של מוטבי Medicare בארה"ב.

לקויות ראייה ושמיעה נקבעו על פי דיווח עצמי ותסמיני דיכאון וחרדה הוערכו באמצעות שאלונים עם 2 פריטים עבור דיכאון וחרדה כל אחד (PHQ-2 ו-GAD-2, בהתאמה).

נמצא שלקות ראייה, שמיעה או לקות כפולה קושרה עם סיכון מוגבר לתסמיני דיכאון וחרדה בניתוח רב משתנים שכלל גורמים סוציו-דמוגרפיים, תחלואה רפואית ולקות תפקודית. לקות ראייה, לקות שמיעה או לקות משולבת קושרה גם עם סיכון מוגבר לתסמיני דיכאון וחרדה מתמשכים או שהופיעו לראשונה לאחר שנה.

על כן, החוקרים מציעים שביצוע בדיקות סקר למבוגרים עם מגבלות סנסוריות עבור דיכאון וחרדה בשלבי החיים המאוחרים יכול לשפר את הזדמנויות הטיפול ולטייב את איכות החיים והבריאות שלהם.

מקור: 

Simning, A. et al. (2018). Journal of Aging and Health. Online first