מחקרים

מגפת קוצר הראייה: אטיולוגיה ומניעה

החוקרים מציעים להגביר את הזמן שמוקצה לשהייה מחוץ למבנים ולהפחית את העומס הלימודי בגילאים צעירים כאמצעי מניעה כנגד קוצר ראייה

קיימת מגיפה של קוצר ראייה (מיופיה) במזרח ובדרום מזרח אסיה. הימצאות קוצר הראייה במבוגרים צעירים באזורים אלה עומדת על 80-90% והימצאות הסובלים מקוצר ראייה גבוה עומדת על 10-20%. תופעה זו יכולה לבשר על עליה צפויה בפגיעה בראייה ובעיוורון עקב קוצר ראייה פתולוגי. שתי מגיפות אלה קשורות זו בזו כיוון שהופעה מוקדמת של מיופיה, ביחד עם שיעור התקדמות גבוה, מביא בדרך כלל למגיפה של מיופיה גבוהה (High Myopia). מיופיה גבוהה נרכשת מופיע לרוב סביב הגילאים 11-13.

גורמי הסיכון המרכזיים שזוהו לתופעה זו הם השכלה ומיעוט של זמן מחוץ למבנים. על פי החוקרים, נראה שמיקום המגפה חופף אזורים בעלי עומס לימודי גבוה ומיעוט של זמן מחוץ למבנים ולא נובע מרגישות גנטית מוגברת לגורמים אלה. כמו כן הודגמה, סיבתיות בכל הנוגע לזמני הבילוי מחוץ למבנים באמצעות ניסויים קליניים בהם הגברת זמן הבילוי מחוץ למבנים בזמן השהות בבית הספר מנעה את הופעת קוצר הראייה.

במקרים של עומסים לימודיים, סיבתיות הודגמה על בסיס ההימצאות הגבוהה של מיופיה בקרב ילדים יהודים במסגרת חינוך אורתודוקסית בישראל בהשוואה למקביליהם במסגרות חינוך דומות ובהשוואה לאלו הלומדים במסגרות חינוך חילוניים.

שילוב של הגברת הזמן שמוקצה לבילוי מחוץ למבנים ושיטות קליניות להאטת התקדמות קוצר ראייה יכולות להוביל לשליטה על המגיפה שיכולה להוות אתגר בריאותי משמעותי. רפורמה במערכות בתי הספר על מנת לצמצם תחרות עצימה מוקדמת יכולה גם היא להיות חשובה.

מקור: 

Morgan, G.I. et al. (2018) Progress in Retinal and Eye Research. 62

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיופיה,  קוצר ראייה,  מניעה,  מגיפה,  בית ספר,  בתי ספר,  ישראל,  אורתודוקסים,  יהודים
תגובות