מחקרים

קוצר ראייה מגן מפני התפתחות רטינופתיה סוכרתית

מחקר מבוסס-אוכלוסייה מצא, כי קוצר ראייה מקטין באופן תלוי מינון את הסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית, בעוד שעלייה בדיופטרים מגבירה סיכון זה

רטינופתיה סוכרתית, עיניים (צילום: אילוסטרציה)

רטינופתיה סוכרתית הינה גורם עיקרי לאובדן ראייה בלתי הפיך. מחקרים שפורסמו לאחרונה הראו כי ייתכן שקיים קשר הפוך בין קוצר ראייה (myopia) לשכיחות של רטינופתיה סוכרתית.

מחקר זה בוצע על מנת לחקור לעומק את הקשר שבין הפרעה רפרקטיבית לסבירות לרטינופתיה סוכרתית במחקר חתך מבוסס-אוכלוסייה שנערך בצפון קוריאה.

נאספו נתונים לגבי עין ימין של 13,424 נבדקים בגילאי 40 ומעלה, שהיו עם צילומים ברי-דירוג של קרקעית העין (fundus), אשר השתתפו בסקר הבריאות והתזונה הלאומי החמישי של קוריאה. רטינופתיה סוכרתית דורגה לפי צילומים סטנדרטיים של קרקעית העין.

נאספו תוצאות בדיקת אוטורפרקציה על מנת לחשב את המקביל הכדורי בדיופטרים (D) ולסווג את הנבדקים לארבע קבוצות: רוחק ראייה (1.0 D ומעלה), ראייה תקינה (0.99- עד 0.99יD), קוצר ראייה קל (0.1- עד 2.99- D) וקוצר ראייה בינוני עד חמור (3.0- D ומטה).

נתונים דמוגרפיים, מידע על תחלואות לוואי ועל התנהגות הקשורה לבריאות נאספו דרך ראיונות. נעשה שימוש במודל רב-משתנים על מנת להעריך את הקשר בין אבחנה של רטינופתיה סוכרתית בדרגה כלשהי לסטטוס הרפרקטיבי.

נמצא קשר שלילי בין התפתחות רטינופתיה סוכרתית לקוצר ראייה קל (יחס סיכויים [odds ratio - ODי]: 0.42, 95% רווח בר סמך: 0.18-0.97) וקוצר ראייה בינוני עד חמור (0.14, 0.02-0.88). כמו כן, עם כל עלייה של דיופטר יחיד במקביל הכדורי היתה עלייה של 30% בסיכוי לפתח רטינופתיה סוכרתית (1.30, 1.08-1.58).

תוצאות מחקר מבוסס אוכלוסייה זה מציעות, כי מצב של קוצר ראייה קשור לסיכויים נמוכים להתפתחות רטינופתיה סוכרתית בקרב אוכלוסיית דרום קוריאה.

מקור:
Daniel L. Chao, Shuai-Chun Lin, Rebecca Chen, Shan C. Lin
Myopia is Inversely Associated With the Prevalence of Diabetic Retinopathy in the South Korean Population; American Journal of Ophthalmology, December 2016 Volume 172, Pages 39–44

נושאים קשורים:  מחקרים,  רטינופתיה סוכרתית,  קוצר ראייה,  רוחק ראייה,  דיופטרים,  הפרעה רפרקטיבית,  סוכרת,  סיבוכי סוכרת
תגובות