מחקרים

עובי הדמית מושפע מאורך ציר העין והדיופטרים הרפרקטורים

עובי הדמית, שמשתנה לפני עובי הרשתית, קטן יותר בקרב ילדים עם קוצר ראייה וגדול יותר בקרב ילדים עם רוחק ראייה, עקב תלות באורך ציר העין ובדיופטרים

ילד סיני עם משקפיים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בדק את עובי שכבת הדמית והרשתית (choroidal and retinal thickness) בקרב ילדים סינים עם קוצר ראיה (myopia), ראייה תקינה (emmetropia) ורוחק ראייה (hyperopia), על ידי טומוגרפיה קוהרנטית אופטית בשיטת swept-source longer-wavelength.

בוצע מחקר חתך בסין, בהשתתפות 276 ילדי בית ספר בגילאי 7-13, שעברו בדיקות עיניים מקיפות, אשר כללו הערכות רפרקציה ציקלופלגית (cycloplegic refraction) וטומוגרפיה קוהרנטית אופטית בשיטת
swept-source longer-wavelength.

עובי הדמית, הרשתית, שכבת תאי הגנגליון ושכבת סיבי העצב הושוו בין ילדים עם מצבים רפרקטוריים שונים. השונות הטופוגרפית והגורמים הקשורים לעובי הדמית והרשתית נותחו.

בהשוואה לילדים עם ראייה תקינה, ילדים עם קוצר ראייה היו עם דמית דקה יותר בכל האזורים (p<0.01) וילדים עם רוחק ראייה היו עם דמית עבה יותר ברוב האזורים (p<0.05).

הרשתית של ילדים עם קוצר ראייה היתה דקה יותר בהשוואה לרשתית של ילדים עם ראייה תקינה או רוחק ראייה מעל הגומה המרכזית (superior parafoveal subfields) ובכל ארבעה תתי השדות סביב הגומה המרכזית (perifoveal subfieldsי) (p<0.05), אך לא נמצא הבדל מובהק בתתי השדות האחרים בקרב קבוצות רפרקטיביות אחרות (p>0.05).

לאחר התאמה לגורמים עיניים ומערכתיים נמצא, כי אורך הציר והדיופטרים נקשרו באופן בלתי תלוי לעובי הדמית בגומה המרכזית (R2=0.17י, p<0.01), בעוד שגיל ולחץ תוך-עיני נקשרו באופן בלתי תלוי לעובי הרשתית בגומה המרכזית ושכבת תאי הגנגליון (R2=0.10י, p<0.01).

לא נמצא קשר בין עובי הדמית והרשתית בגומה המרכזית בקרב ילדים עם מצבים רפרקטוריים שונים (p>0.05).

מחקר זה מצא קשר חזק בין עובי הדמית, אך לא הרשתית, ואורך ציר העין והדיופטרים הרפרקטוריים בקרב ילדים סינים. הידלדלות שכבת הדמית מתרחשת לפני הידלדלות הרשתית בשלב מוקדם בהתקדמות קוצר ראייה.

מקור:
Peiyao Jin, Jianfeng Zhu, Haidong Zou, Xun Xu, Jiali Jin, Ta Chen Chang, Lina Lu, Hong Yuan, Sifei Sun, Bo Yan, Jiangnan He, Mingjin Wang, Xiangui He; Choroidal and Retinal Thickness in Children With Different Refractive Status Measured by Swept-Source Optical Coherence Tomography; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2016.07.003; Publication stage: In Press Corrected Proof; Published online: August 3, 2016

נושאים קשורים:  מחקרים,  עובי הדמית,  עובי הרשתית,  טומוגרפיה קוהרנטית אופטית,  swept-source longer-wavelength optical coherence tomography,  סטטוס רפרקטורי,  קוצר ראייה,  רוחק ראייה,  גומה מרכזית,  תאי גנגליון,  אורך ציר העין,  לחץ תוך עיני
תגובות