• יו"ר: פרופ' דני געתון
  • גזבר: ד"ר אלון סקעת
  • מזכירת האיגוד: ד"ר ויקטוריה וישנבסקיה דאי
  • עורכת כתב העת: ד"ר ויקטוריה וישנבסקיה דאי

החדשות

23.04.2017, 10:14
19.03.2017, 08:59
04.01.2017, 08:44
04.01.2017, 07:58
19.12.2016, 07:59