• יו"ר: פרופ' דני געתון
  • גזבר: ד"ר אלון סקעת
  • מזכירת האיגוד: ד"ר ויקטוריה וישנבסקיה דאי
  • עורכת כתב העת: ד"ר ויקטוריה וישנבסקיה דאי

החדשות

23.03.2017, 08:32
22.03.2017, 07:44
22.03.2017, 07:43
21.03.2017, 10:00