מועד התחלה: 7 באפריל 2017
מועד סיום: 7 באפריל 2017
מיקום: אוניברסיטת תל אביב