• יו"ר: פרופ' דוד צדוק
  • גזבר: ד"ר אלון סקעת
  • מזכירת האיגוד: ד"ר ויקטוריה וישנבסקיה דאי
  • עורך כתב העת: ד"ר יניב ברקנא

החדשות

27.07.2016, 08:55
13.07.2016, 08:54
26.06.2016, 08:10
15.06.2016, 09:00